श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी,आळंदी देवाची

****************** नोटीस *****************

जाहीर आवाहन
श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी, आळंदी येथे चतुर्थश्रेणी कर्मचारी(शिपाई) तसेच जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी नियुक्ती करावयाची आहे, तरी इच्छुकांनी दि.१५ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीचे आळंदी कार्यालयात आपला अर्ज सादर करावा.

१) चतुर्थश्रेणी कर्मचारी (शिपाई) या पदासाठी पात्रता 12वी राहील.
२)जनसंपर्क अधिकारी या पदासाठी प्रशासकीय कामाचा अनुभव अथवा वृत्तपत्रविद्या अभ्यासक्रम पूर्ण असल्यास प्राधान्य.

योगेश वसंतराव देसाई
प्रमुख विश्वस्त
श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी,आळंदी देवाची

नोटीस