श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी,आळंदी देवाची

आमच्याशी संपर्क साधा

.............................................................................................................................................................

आळंदी कार्यालय

आळंदी देवाची, ता. खेड, जि. पुणे, ४१२१०५

आळंदी संपर्क क्रमांक – ०८५३०६१७२७२

पुणे कार्यालय

१३६०, शुक्रवार पेठ, भारत भवन,

नातुबाग, पुणे ४११००२

दूरध्वनी : (०२०) २४४८०१०२

पंढरपूर कार्यालय

श्री. ज्ञानेश्वर महाराज पादुका मंदिर,

नाथ चौक, पंढरपूर

दूरध्वनी: (०२१८६) २२४७२८

.............................................................................................................................................................

संपर्क साधा

.............................................................................................................................................................

Mail - mauliaalandi@gmail.com