श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी,आळंदी देवाची

श्री. योगेश व. देसाई

प्रमुख विश्वस्त

श्री ज्ञा. म. सं. कमिटी, आळंदी

अ‍ॅड. विकास वि. ढगे पाटील

विश्वस्त

श्री ज्ञा. म. सं. कमिटी, आळंदी

श्री. लक्ष्मीकांत व. देशमुख

विश्वस्त

श्री ज्ञा.म.सं. कमिटी, आळंदी